Bewoners en jongeren furieus over politieoptreden

ZOETERMEER – “De manier waarop de politie zich in Rokkeveen manifesteert is ronduit schandalig”, aldus een aantal verontruste Zoetermeerse bewoners. Aanleiding vormen enkele incidenten die de bewoners in het verkeerde keelgat zijn geschoten.

“In plaats van criminelen vangen, hangen ze hier de cowboy uit”, moppert een man die anoniem wilt blijven uit angst voor repressailles. Vrijdag 24 augustus zou het weer mis zijn gegaan, ditmaal in de Zoetermeerse Houtbuurt. Op het Morapad zouden tenminste 12 jongeren hardhandig zijn aangehouden. De bewoners zijn het erover eens dat er sprake is van “buitensporig en onnodig politiegeweld” en benadrukken dat er geen aanleiding was om zo op te treden. “Het is toch niet normaal dat een politieagent de keel van iemand dichtknijpt?” vraagt een vrouw, die ook anoniem wenst te blijven, zich hardop af.

Een van de bewoners vertelt dat hij regelmatig in de omgeving van het Morapad een wandeling maakt. Hij was er die bewuste vrijdag ook bij. “Door het Floriadepark kwam een motoragent aangescheurd die bij de jongeren ging staan. Direct greep hij de kleinste uit de groep naar de keel.” Volgens de buurtbewoner bleven de jongeren desondanks rustig. Toch vond de agent het kennelijk nodig om ook zijn collega’s op te trommelen. Deze kwamen in grote getalen en met veel machtsvertoon het park ingereden aldus de bewoner. Twaalf jongeren werden afgevoerd en ingesloten. Na circa 15 uur stelde de politie hen, met een bekeuring voor “het niet tonen van een ID”, weer op vrije voeten.

Ook de jongeren hebben geen goed woord over voor het recente politieoptreden: “Zonder dat we iets hebben gedaan worden we als criminelen geboeid en afgevoerd. Op het politiebureau ontvangen we dan ook nog eens een bekeuring voor de wet ID”. De jongeren ontkennen dat zij naar hun legitimatie zijn gevraagd. “Het is een groot theater” aldus een van de opgepakte jongeren. Volgens hen was het juist de motoragent die zich weigerde te legitimeren. “We stonden gewoon een biertje te drinken en meneer agent komt aangereden en knijpt onze vriend de strot af”. Waar die agressie vandaan komt weten ze niet. Volgens hen gaat het in de Houtbuurt wel vaker mis. Als voorbeeld noemen de jongeren de mishandeling van twee vrienden door politieagenten en het politieoptreden in de Nieuwjaarsnacht. “Dergelijk wangedrag is onacceptabel” aldus een van de jongens. Een andere jongen vult hem aan: “Het lijkt hier tegenwoordig meer op Zimbabwe. Dit is toch van de zotte?”. De jongeren hebben inmiddels bij de politie officieel een klacht ingediend.

In de gemeenteraad is inmiddels ook aandacht voor de kwestie. Diverse fracties hebben het College van B&W om opheldering verzocht. Bewoners en jongeren juichen deze ontwikkeling toe. “Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid en transparantie komen” vinden de bewoners. Jakobien Groeneveld (fractievoorzitter van GroenLinks Zoetermeer) heeft alvast een voorschot genomen door het college een aantal schriftelijke vragen voor te leggen met betrekking tot de aanleiding, inhoud en het doel van het recente politieoptreden. De beantwoording van de vragen wordt zo snel mogelijk verwacht. Volgens een eerdere reactie van de politie zou zijn opgetreden in het kader van “openbare ordehandhaving”.

Bron: Dichtbij.nl