Comité Houtbuurt in Actie! steunt Wij Zijn Zoetermeer

Het Comite Houtbuurt in Actie! (CHiA!) steunt Wij Zijn Zoetermeer (WZZ). Het WZZ is een samenwerkingsverband van verschillende belangengroepen en comités, “die (…) tegenwicht bieden aan de zeer onbevredigende participatie en besluitvorming in Zoetermeer”. Het CHiA! deelt deze onvrede en heeft daarom besloten het WZZ te (onder)steunen. Naast het CHiA! hebben zich ook de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark (SKB), het Actiecomite “Behoud Karakter Noord Aa”, Seghwaert In Protest (SIP), Buurtbewoners Dobbeplas en het Actiecomite “Stop Nutteloze Bomenkap” aangesloten.

Bron: Streekblad