Onderzoek naar politieoptreden Houtbuurt lijkt kansloos

ZOETERMEER – Er lijkt geen onderzoek te komen naar het politieoptreden in de Houtbuurt tijdens Oudejaarsavond 2012. Een meerderheid in de gemeenteraad is tegen.

De politie pakte tijdens die jaarwisseling 17 mensen op, omdat ze overlast zouden hebben veroorzaakt. Het Actiecomité Houtbuurt in Actie zet zich al jaren in voor een onderzoek naar het politieoptreden, dat het als buitenproportioneel beoordeelt. In september stuurde het comité andermaal een brief naar de raad met een oproep een onderzoek in te stellen.

Dat onderlijk lijkt er niet te komen. Volgens een eigen inventarisatie heeft D66 de beslissende stem om een dergelijk onderzoek in te stellen. Die partij laat aan Dichtbij weten hier geen voorstander van te zijn. In een verklaring verwijst raadslid Robert Schaafsma naar de commissie Samenleving die op 13 januari bij elkaar is gekomen.

“De conclusie van die bespreking was dat de meerderheid van de fracties heeft aangegeven dat zij niet op het verzoek zal ingaan. De raad van de gemeente Zoetermeer heeft vervolgens in haar vergadering op 10 maart 2014 besloten geen aanleiding te zien om verder onderzoek te doen. Wij zien geen reden om van dat standpunt af te wijken.”

Uit de inventarisatie van het Comité blijkt dat verder de VVD, CDA, ZÓ Zoetermeer en ChristenUnie-SGP tegen een onderzoek zijn. De Lijst Hilbrand Nawijn, SP, PvdA en GroenLinks zouden voor een onderzoek stemmen.

Uitspraak
Het nieuwe verzoek van het actiecomité werd gedaan naar aanleiding van een uitspraak van het Gerechtshof in augustus. Het Hof oordeelde dat zeven verdachten die op Oudejaarsavond waren gearresteerd, onterecht zijn opgepakt. Eerder waren ook tien anderen vrijgesproken. Daardoor is niemand die op Oudejaarsavond is opgepakt, veroordeeld.

Ombudsman
Woordvoerder Florian Konijn van het comité reageert teleurgesteld op het besluit van D66. “Wat ons betreft een gemiste kans dat de gemeenteraad geen intern onderzoek wilt instellen. Daarmee miskent de raad haar representatieve functie. Kennelijk vormt het door inwoners gewenste onderzoek een aantasting van gevestigde belangen.”

Hij wil het politieoptreden nu voorleggen aan de Nationale ombudsman en mogelijk ook bij de Rijksrecherche. “Het Comité begrijpt de bewoners en blijft hen steunen in hun streven naar openheid en gerechtigheid op dossiers die het daglicht kennelijk niet kunnen verdragen.”

Bron: Dichtbij.nl