Zaak Houtbuurt afgedaan bij politie en gemeenteraad

De kwestie in de wijk Rokkeveen in de Houtbuurt Zoetermeer is voor de politie en de gemeenteraad afgedaan. Twaalf bewoners werden aangehouden, afgevoerd en ingesloten op 24 augustus 2012. Een bewonerscomité verzocht de gemeenteraad dit te onderzoeken, terwijl het Openbaar Ministerie besloot dat er ‘onvoldoende bewijs’ was om tot vervolging over te gaan.

Een meerderheid van de fracties berichtte begin maart, niet op het verzoek in te gaan, omdat de raad geen aanleiding ziet om de burgemeester te vragen om de gang van zaken te onderzoeken.

Lobby
Het Comité Houtbuurt in Actie laat middels een persbericht weten: “De lobby die is gevoerd, om het discutabele politieoptreden onder het tapijt te vegen is mislukt. De bewoners en het Comité zullen doorgaan op de ingeslagen weg. Zinloze politieacties horen immers niet thuis in de Nederlandse rechtsstaat.” De politie reageerde niet meer op de zaak te willen ingaan.

Bron: Dichtbij.nl