Actiecomité tegen versoepeling inzetten cameratoezicht

ZOETERMEER – Actiecomité Houtbuurt in Actie! (CHiA!) is tegen de voorgestelde versoepeling van het inzetten van cameratoezicht in Zoetermeer. Het comité heeft de gemeente en het college van hun bezwaren op de hoogte gebracht.

Het college van B&W heeft de versoepeling voorgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de nieuwe regeling hoeft de burgemeester de raad niet meer vooraf te horen als hij cameratoezicht wil toepassen in openbare gebieden. Nu is de burgemeester daar nog wel toe verplicht.

Het college denkt dat met schrappen van de regeling de slagvaardigheid van de burgemeester wordt vergroot en dat het tijdwinst oplevert. “Het nemen van openbare ordemaatregelen vereist, binnen de democratische kaders, snel optreden en handelen”, schrijft het college in het voorstel. “Het horen van de raad leidt in de praktijk tot vertraging bij het toepassen van cameratoezicht.”

CHiA! is tegen de versoepeling en vindt dat niet te lichtvaardig dient te worden overgegaan tot het plaatsen van camera’s. “Als de raad aangeeft de camera’s geen goed idee te vinden dan kan de burgemeester weliswaar eigenhandig die camera’s alsnog plaatsen, maar zal dat minder snel doen. Als de APV wordt aangepast dan is dit moment van reflectie verdwenen”, meldt CHiA! aan Dichtbij.

Volgens het comité heeft de burgemeester op tal van terreinen laten blijken dat hij het inderdaad niet schuwt om de grenzen van de wet op te zoeken. Daarbij wordt verwezen naar het versturen van waarschuwingsbrieven en het inzetten van de politie.

CHiA! vindt dat de voorgenomen wijziging bijdraagt aan een klimaat waarin te snel en te vaak gebruik zal worden gemaakt van cameratoezicht. “Camerasurveillance vormt een aantasting op het recht van privacy en bevordert het onveiligheidsgevoel.”

Bron: Dichtbij.nl