Donateur

Het buurtcomité is onafhankelijk en ontvangt geen overheidssubsidie. Wij kunnen uw hulp dan ook goed gebruiken. U kunt dit doen door donateur te worden van het buurtcomité. Dit kan via onderstaand formulier: