Aptroot gaat gesprek Houtbuurt aan

ZOETERMEER – Burgemeester Aptroot van Zoetermeer zegt in gesprek te zullen treden met enkele bezorgde bewoners uit Rokkeveen West. Aptroot reageert hiermee op diverse klachten omtrent recentelijk politieoptreden in de Houtbuurt.

Volgens verscheidene bewoners trad de politie op 24 augustus 2012 “onnodig en buitenproportioneel” op tegen een groep jongeren in de wijk. In een onlangs gepubliceerde open brief riepen zij de burgemeester daarom op om met hen in gesprek te gaan. Aan deze uitdrukkelijke wens van de bewoners komt de burgemeester nu tegemoet. Dit meldt het AD van zaterdag 10 november 2012.

Aptroot benadrukt echter dat hij “niet inhoudelijk” in kan gaan op het politieoptreden van 24 augustus 2012. “Zolang de klachtenprocedure nog in behandeling is kan ik niet ingaan op dit specifieke geval” aldus de burgemeester. “Dat neemt niet weg dat ik in gesprek kan gaan over de situatie in de wijk”. Politiek en politie zijn blij met de toezegging van de burgemeester. Volgens hen moet er nu in de Houtbuurt een dialoog komen voordat het te laat is. “De angel moet er uit” meent Hilbrand Nawijn (LHN).

Politie en bewoners lijken eensgezind de boel niet verder te laten escaleren. “Als er nu niets gebeurd loopt het uit de hand” aldus de bewoners. De lokale politiek zegt geschrokken te zijn over de recente gebeurtenissen. Verschillende politieke partijen hebben de burgemeester daarom om tekst en uitleg gevraagd. GroenLinks stelde zelfs schriftelijke vragen. De beantwoording van die vragen is volgens Nawijn nogal “kort door de bocht”. Volgens de lokale politiek kan een gesprek tussen burgemeester en bewoners een oplossing bieden. “Hier ligt een prachtige kans voor de nieuwe burgemeester” aldus Jakobien Groeneveld van GroenLinks.

Bron: Dichtbij.nl