Bewoners Houtbuurt stellen Aptroot ultimatum

ZOETERMEER – Het Comité Houtbuurt in Actie! (CHiA!) heeft de gemeente Zoetermeer een ultimatum gesteld. Het buurtcomité eist namens bewoners excuses voor de onjuiste beschuldigingen die burgemeester Aptroot eerder heeft geuit. Volgens bronnen binnen de gemeente zou Aptroot niet van plan zijn om zijn verontschuldigingen aan te bieden. Een rechtsgang lijkt daarmee onafwendbaar.

Het ultimatum volgt op het vernietigend rapport van de Nationale ombudsman (Nom) over door de burgemeester van Zoetermeer verzonden waarschuwingsbrieven. In die brieven beschuldigt Aptroot de geadresseerden onomwonden van strafbare feiten.

De Zoetermeerders, die allen niet over een strafblad zeggen te beschikken, waren not amused en stapten naar de Ombudsman. Die concludeerde dat de toonzetting van de brieven inderdaad onnodig beschuldigend en escalerend was. De burgemeester trekt zich desondanks niets aan van alle kritiek. Zo liet Aptroot aan onder andere Omroep West en het Streekblad weten dat de brief gepast was en dat hij zo weer een brief zou schrijven. Volgens het Comité bagatelliseert de burgemeester daarmee het rapport van de Ombudsman en daarom heeft zij een ultimatum gesteld. Een nieuw hoofdstuk is daarmee toegevoegd aan de nu al jaren voortslepende Houtbuurt-soap.

De recente ontwikkelingen komen niet uit de lucht vallen. Diverse inwoners tonen zich al langer ontevreden over het lokale veiligheidsbeleid van burgemeester Aptroot. Vooral de Houtbuurt laat zich stevig horen nadat de politie onnodig en buitensporig tegen een groep bewoners zou hebben opgetreden. Saillant detail is dat het merendeel van de waarschuwingsbrieven ook bij deze inwoners terecht is gekomen. Het leidde tot commotie onder bewoners en elf klachten bij de Ombudsman, die de inwoners in het gelijk stelde.

Ook het Comité Houtbuurt in Actie! verzocht de gemeenteraad om opheldering. Dit alles heeft niet mogen baten, want Aptroot blijft volhouden dat hem niets valt te verwijten. Het buurtcomité heeft de burgemeester nu een ultimatum gesteld om alsnog zijn excuses aan te bieden, maar het is nog maar zeer de vraag of de burgemeester daarvan gebruik maakt. Een rechtsgang lijkt daarom het meest waarschijnlijk.

Bron: Dichtbij.NL