Bezoek Aptroot aan Houtbuurt schiet in verkeerde keelgat

ZOETERMEER – Burgemeester Aptroot blijkt dinsdagavond een bezoek te hebben gebracht aan de Zoetermeerse Houtbuurt. Het bezoek was een initiatief van Stichting Mooi! om het ‘onnodige en buitensporige’ politieoptreden in de wijk te bespreken. Dat de burgervader nú wel de Houtbuurt bezoekt, is bij sommige bewoners in het verkeerde keelgat geschoten.

Het bezoek van de burgemeester is opmerkelijk aangezien Aptroot een aangevraagd gesprek van bewoners kort geleden afblies. Tot verbazing van bewoners bleek de burgemeester op verzoek van Stichting Mooi! wel een gesprek te willen. “Als bewoners zelf initiatief tonen is een gesprek niet mogelijk, maar bij Stichting Mooi! gaan blijkbaar alle deuren open”, aldus een van de bewoners. Bewoners en jongeren laten desgevraagd weten de hulp van Stichting Mooi! nooit te hebben ingeroepen. Tot een gesprek tussen burgemeester en bewoners kwam het daarom niet. “Zo gaan we toch niet met elkaar om?” vraagt een van de jongeren zich af.

Noodklok
Het feit dat Stichting Mooi! het gesprek heeft getracht te arrangeren valt niet bij alle bewoners in goede aarde. Volgens de bewoners ontstaat hierdoor ten onrechte het beeld dat het politieoptreden enkel door de jeugd als negatief wordt ervaren. Dat is volgens bewoners en jongeren helemaal niet het geval. “De buurt luidt de noodklok, niet de jongeren”. Tevens wil het merendeel ook niet met de stichting worden geassocieerd. “We zitten midden in een crisis. Dan past het niet om onnodig een beroep te doen op gemeenschapsgelden”, aldus de bewoners. “Op een organisatie als Stichting Mooi! zitten we nu echt niet te wachten.”

Gezien eerdere bemoeienis van Stichting Mooi! is het geen doorgang vinden van het door de stichting georganiseerde gesprek niet onbegrijpelijk. Al in 2010 beklaagden jongeren uit de Houtbuurt zich over de stichting. Medewerkers van Stichting Mooi! maakten destijds foto’s van de jongeren. Tevens gaven zij namen door aan de politie waardoor de stichting als een ‘verlengstuk’ van de politie wordt beschouwd. Volgens de jongeren is het daarom ongeloofwaardig dat de stichting nu het voortouw lijkt te willen nemen in het aankaarten van onnodig politieoptreden.

Wat vooraf ging
Het bezoek van Aptroot komt na diverse klachten van bewoners uit de Houtbuurt over het in hun ogen ‘onnodige en buitensporige’ politieoptreden in de wijk. Volgens de bewoners is de situatie dermate ernstig dat de situatie dreigt te escaleren. Middels een open brief riepen zij de burgemeester daarom op om met hen in gesprek te gaan. Nadat Aptroot aanvankelijk gehoor leek te geven aan de oproep, ketste het gesprek toch op het laatste moment af. Volgens de burgemeester weigerden de bewoners hun naam- en adresgegevens te verstrekken waardoor het onduidelijk zou zijn met wie hij in gesprek zou gaan. De bewoners ontkennen deze lezing. Volgens hen waren er wel degelijk namen overhandigd.

Bron: Dichtbij.nl