Burgemeester gooit olie op het vuur

ZOETERMEER – Zoetermeer heeft met het oog op aankomende jaarwisseling enkele maatregelen getroffen die niet door iedereen positief worden ontvangen. Met name de waarschuwingsbrief die zero toleranceburgemeester Charlie Aptroot naar twintig ‘notoire onruststokers’ heeft verzonden zet kwaad bloed. Volgens de ontvangers worden zij gecriminaliseerd en gooit Aptroot ‘onnodig olie op het vuur’.

Meldingsplicht en gebiedsverboden
De waarschuwingsbrieven blijken voornamelijk te zijn verzonden naar de bewoners die bij de inmiddels beruchte politieactie op oudejaarsavond 2012 waren betrokken. Bij die actie werden zeventien Zoetermeerders op het Bodohout opgepakt voor het “veroorzaken van overlast”. Zij zouden om het oudjaar uit te luiden vuurwerk hebben afgestoken. Volgens de inwoners was het politieoptreden hardhandig en onterecht. Toch vierden uiteindelijk dertien personen oud en nieuw in een politiecel. Begin deze week ontdekten zij tot hun verbazing de waarschuwingsbrief in de brievenbus. In de brief worden de geadresseerden door burgemeester Aptroot beschuldigd van strafbare feiten. Daarnaast worden zij gewaarschuwd om zich aankomende jaarwisseling gedeisd te houden. Doen zij dat niet dan dreigt de burgemeester hen een meldingsplicht en een gebiedsverbod op te leggen. Al langere tijd hekelen de inwoners de houding van de burgemeester. Ook deze brief blijkt bij de Zoetermeerders de nodige wrevel te wekken. Zij ontkennen alle beschuldigingen en zeggen te worden gecriminaliseerd. Volgens de inwoners gooit Aptroot met de brief “doelbewust en onnodig olie op het vuur”. Het Comité Houtbuurt in Actie! (CHiA!) blijkt evenmin gecharmeerd door “alweer een actie van de burgemeester”. Daarmee lijkt een nieuw hoofdstuk aan de inmiddels voortslepende Houtbuurtsoap te zijn toegevoegd.

Bewoners gechoqueerd
In het Floriadepark doen vijf van de op oudejaarsavond 2012 opgepakte bewoners hun verhaal. Het zijn Chris, Nick, Henk, Robbert en Silvio. Vanwege de in hun ogen “te eenzijdige nieuwsberichtgeving” willen de overige Zoetermeerders de media voorlopig niet meer te woord staan. De inwoners die wel willen praten zeggen gechoqueerd te zijn door “het gemak waarmee de burgemeester burgers criminaliseert”. Verbazen doet het hen echter niet. “Aptroot noemde ons eerder bekende raddraaiers, nu notoire onruststokers. Kennelijk weet hij niet van ophouden” concludeert Robbert. Ook Nick steekt zijn chagrijn niet onder stoelen of banken. “Dit is het zoveelste theaterstuk. Ik kijk nergens meer van op”. Op de vraag of het niet logisch, is dat de burgemeester naar aanleiding van vorige jaarwisseling de bewoners waarschuwt, antwoordt de groep in koor ontkennend. Chris benadrukt dat de rechter zich op hun verzoek momenteel buigt over de ‘kwestie oudejaarsavond 2012’. Hij noemt de opstelling van de burgemeester daarom “bijzonder” en “uitermate voorbarig”. Chris brengt de houding die Aptroot eerder aannam in herinnering. Bewoners verzochten de burgemeester toen stelling te nemen tegen het “onnodig en buitenproportioneel politieoptreden” in hun wijk. Aptroot weigerde inhoudelijk in te gaan op de klachten. De irritatie is bij de Zoetermeerders voelbaar. Henk stelt cynisch: “In Nederland is men onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Kennelijk hanteert deze burgemeester andere maatstaven”.

Geen strafblad
In de waarschuwingsbrief stelt burgemeester Aptroot onomwonden dat de Zoetermeerders “in het verleden voor overlast hebben gezorgd en de openbare orde hebben verstoord”. “Klinkklare nonsens” aldus Chris. De bewoners ontkennen alle beschuldigingen. Desgevraagd laten de inwoners weten geen strafblad te hebben. Volgens Henk is er daarom “totaal geen aanleiding” om hen “zo te stigmatiseren en te bedreigen”. De anderen knikken heftig. “Het is een belachelijke vertoning” vervolgt Henk. “Wij hebben geen strafblad en ook met oudejaarsavond 2012 hebben wij niets fout gedaan”. Chris, Nick, Robbert en Silvio bevestigen dit. “Aptroot geeft en heeft geen onderbouwing voor zijn aantijgingen” vervolgt Nick. Volgens Chris creëert de burgemeester “zijn eigen werkelijkheid”, iets waar de Zoetermeerders elke dag de dupe van zeggen te zijn. Henk vult aan: “Het is te gek om los te lopen. Niet wij, maar Aptroot is een bekende van de politie”. Hij doelt daarmee op dertien aangiftes die de bewoners eerder tegen de burgemeester deden wegens smaad en laster. De groep vraagt zich af of de administratie wel op orde is. Ook bewoners die met betrekking tot oudejaarsavond 2012 definitief door de rechter zijn vrijgesproken zouden de gewraakte brief hebben ontvangen. Volgens Robbert tonen de recente ontwikkelingen aan dat Aptroot “blunder op blunder stapelt en geen respect heeft voor de rechter”.

Machtsvertoon
Op de vraag waarom de groep een waarschuwingsbrief ontving zijn de bewoners helder. “Machtsvertoon” zegt Henk gevolgd door een korte pauze. Het chagrijn onder de bewoners neemt merkbaar toe. Dan neemt Chris het woord. Volgens hem past de brief in een reeks van gebeurtenissen die het directe gevolg zouden zijn van het aankaarten van onnodig en buitensporig politieoptreden in Zoetermeer. Het verwijt komt niet uit de lucht vallen. Na de politieactie op oudejaarsavond 2012 lieten bewoners uit Rokkeveen al weten “kop van jut” te zijn, omdat zij openlijk kritiek op het politieoptreden in hun wijk hadden geuit. Een van de bewoners verklaarde toen: “De buurt heeft zich richting Aptroot altijd constructief opgesteld. Toch krijgen we op deze manier de rekening gepresenteerd”. Duidelijk is dat de Zoetermeerders hun standpunt bijna een jaar na dato niet hebben gewijzigd. Volgens Henk spelen ook andere factoren een rol. Hij wijst op het imago van de wijk in media en politiek. “Sommige figuren hebben er baat bij dat de Houtbuurt als prachtwijk wordt afgeschilderd. Wij plukken daar de vruchten van” aldus een sarcastische Henk. Hij vervolgt lichtelijk geprikkeld: “Aptroot presenteert zich nu als de verlosser met zijn zero tolerancebeleid, maar het is opgeblazen bullshit en een vies politiek spelletje dat er ten koste van ons wordt gespeeld”. Silvio vult Henk aan: “Het is een poging bestaansrecht te creëren voor allerlei ongewenste instanties”.

Aannames
Ook het Comité Houtbuurt in Actie! (CHiA!) is niet te spreken over de verzonden waarschuwingsbrieven. Het buurtcomité komt op voor de belangen van de bewoners en volgt de ontwikkeling al geruime tijd op de voet. Volgens F. Konijn, woordvoerder van het CHiA!, overschrijdt burgemeester Aptroot met de brief opnieuw een grens. Hij is not amused en zegt de verontwaardiging van de Zoetermeerders te begrijpen. “De beschuldigingen zijn gebaseerd op aannames, maar worden gepresenteerd als feiten. Dat is behoorlijk onzorgvuldig en past niet bij een burgemeester” aldus Konijn. Ook hij zegt dat de bewoners geen strafblad hebben voor het verstoren van de openbare orde. Volgens Konijn wijst alles erop dat burgemeester Aptroot de brief naar aanleiding van oudejaarsavond 2012 heeft verzonden. “Die kwestie is ter beoordeling voorgelegd aan de rechter. De burgemeester mag dan niet net doen alsof de bewoners reeds schuldig zijn bevonden” vertelt Konijn. De waarschuwingsbrief zou “prematuur” en vooral “symbolisch” zijn. Volgens Konijn doet dat echter niets af aan de “onrechtmatigheid” van de brief. Hij zegt dat het comité de komende tijd lokale politieke partijen zal verzoeken om de burgemeester tot de orde te roepen. Ook de bewoners zeggen het er niet bij te zullen laten zitten. Zij beraden zich momenteel nog over de te nemen stappen. Konijn juicht die strijdvaardigheid toe. “Dit kan en mag niet zonder meer passeren” besluit Konijn.

Wat vooraf ging
Inwoners uit de Zoetermeerse Houtbuurt doen al langere tijd melding van onnodig en buitensporig politieoptreden in hun woonwijk. In 2012 escaleerde dit en werden bij twee grootschalige politieacties maar liefst 30 bewoners opgepakt en ingesloten. Volgens bewoners uit de Houtbuurt geheel onterecht. Zij stellen dat zij door politie en gemeente doelbewust worden gecriminaliseerd en voelen zich in de steek gelaten door bestuur en politiek. Vooral burgemeester Aptroot moet het met zijn zero-tolerance beleid ontgelden. Zo deden dertien bewoners aangiften tegen de burgemeester en eisten zij een onafhankelijk onderzoek door de gemeenteraad. De raad liet echter weten onbevoegd te zijn en een onderzoek kwam er niet. Deze week werd bekend dat Zoetermeer met het oog op aankomende jaarwisseling enkele maatregelen heeft getroffen die niet door iedereen positief worden ontvangen. Aptroot blijkt onder andere twintig waarschuwingsbrieven naar “notoire onruststokers” te hebben verzonden. De brieven zetten kwaad bloed, want zij blijken voornamelijk te zijn gericht aan bewoners die bij de politieactie op oudejaarsavond 2012 werden opgepakt en daar zelf juridische stappen tegen namen. Volgens de Zoetermeerders was dat politieoptreden onterecht en worden zij gecriminaliseerd. De inwoners vinden dat Aptroot met de brieven “onnodig olie op het vuur gooit”.

Voor dit achtergrondartikel is gebruik gemaakt van gefingeerde namen. Alle bewoners vrezen represailles en wensen daarom anoniem te blijven.

Bron: Dichtbij.nl