Gemeente stopt omstreden ‘vreugdevuur’

ZOETERMEER – Het politieke draagvlak voor speciale feestjes tijdens Oud en Nieuw in de Houtbuurt lijkt verdwenen. In tegenstelling tot vorige jaarwisselingen ontbrak dit jaar een officieel ‘vreugdevuur’ in de wijk. Daarmee komt een einde aan een controversieel project.

De bestuurlijke koerswijziging is opmerkelijk, want lange tijd leek kritiek van bewoners op het gemeentelijke ‘vreugdevuur’ aan dovemansoren gericht. Sinds de eerste editie in 2012 is het project niet onomstreden. Nog voordat het vuur kon worden ontstoken werden zeventien Zoetermeerders preventief opgepakt. De opgepakte bewoners lieten weten niet met het vreugdevuur te willen worden geassocieerd en het gevoel te hebben dat dit een van de redenen was voor hun aanhouding. Het Gerechtshof verklaarde alle arrestanten later onschuldig, maar kon daarmee niet voorkomen dat het verzet in de wijk groeide. Dit werd pijnlijk duidelijk toen het gemeentebestuur aankondigde een ‘Chapeaubeeldje’ uit te willen reiken aan de organisatoren van het vreugdevuur uit 2012. Een deel van de bewoners uit de Houtbuurt kwam daartegen in opstand, maar de gemeente deed daar aanvankelijk niets mee.

Het was deze situatie waarin het lokale buurtcomité bij de drie daaropvolgende edities succesvol opriep tot een boycot tegen de in hun ogen “peperdure poppenkast”. Uit officiële documentatie blijkt dat de vreugdevuren de Zoetermeerse belastingbetaler inderdaad duizenden euro’s hebben gekost, terwijl de animo daarvoor gering was. Gemeente en politie verdedigden het project daarop tevergeefs door onder andere te stellen dat het (de kans op) oudejaarsrellen reduceerde, maar het was precies dit vreugdevuur dat in 2014 werd ontsierd door ongeregeldheden. Ondanks de schermutselingen sprak de politie van een “gezellig feest”. De zalvende woorden konden echter niet maskeren dat het politieke draagvlak zichtbaar afbrokkelde. Dit jaar ontbrak het officiële vreugdevuur zelfs volledig en daarmee lijkt de gemeente de stekker uit het controversiële project te hebben getrokken.

Bron: Dichtbij.nl