Hoe waaks zijn WAS en WAAKS in Zoetermeer?

ZOETERMEER – Politie en gemeente werken in Zoetermeer samen met burgers om wijken in de gaten te houden. Maar hoe succesvol zijn deze projecten?

Eind oktober trok de vaste columnist van het Comité Houtbuurt in Actie de effectiviteit van burgers die de wijk in de gaten houden in twijfel. Vooral de initiatieven Waaks, waarin hondeneigenaren extra opletten tijdens het uitlaten van de hond, en WAS (Wijk en Agent Samen) moesten het ontgelden. Zijn belangrijkste kritiekpunten: het is onduidelijk of ze werken, ze kosten geld en de mensen worden niet gescreend. Maar kloppen deze beweringen ook?

Onderzoek
Er heeft geen uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar het effect op de objectieve en subjectieve veiligheid. Dat erkennen zowel de gemeenten als de politie. Wel heeft de politie zelf tussentijds een interne evaluatie gedaan van Waaks om te kijken of het op de goede weg is. Die viel positief uit, zegt een woordvoerder van de politie Haaglanden.

Volgens hem is het ook moeilijk om vast te stellen of een aanhouding of melding is gedaan dankzij één van de projecten, omdat deze meldingen via de reguliere politiekanalen binnenkomen.

De politie verwijst ook naar een onderzoek van het Verbond van Verzekeraars, waaruit blijkt dat in wijken met een buurtpreventieteam, de kans op inbraak ‘aanmerkelijk kleiner’ is. Het Verbond van Verzekeraars zegt in een reactie die mededeling niet te ondersteunen: “Het klinkt aannemelijk, maar we hebben het niet onderzocht”.

Preventie
De gemeente en de politie kijken graag verder dan de harde cijfers. Volgens hen hebben de projecten een preventieve werking en wordt het bewustzijn over veiligheid en inbraakrisico ermee vergroot.

“De projecten zorgen voor een breed netwerk van actieve vrijwilligers op het gebied van veiligheid. De gemeente vergaart op deze manier veel informatie over de spreekwoordelijke temperatuur in de wijk”, zegt de woordvoerder van de politie. De buurt reageert positief op de aanwezigheid van de teams, stelt hij. “De meldingsbereidheid neemt toe doordat bewoners een actieve rol hebben in het domein veiligheid in hun eigen buurt.”

Ook de gemeente omschrijft Waaks om deze reden als succesvol. “De ledenaantallen blijven groeien en de reacties van de deelnemers zijn positief. Zij geven aan beter te weten wat zij moeten doen in het geval zij een verdachte situatie zien en geven aan sneller melding te maken van een verdachte situatie.”

Screening
Hoe komt de politie aan al die hulpkrachten? “Werving gaat vaak via lokale buurtvoorzitters van WAS-projecten, contacten via de wijkagent en rechtstreeks via de gemeente Zoetermeer”, zegt de woordvoerder. Voordat ze op pad gaan, is er ook een korte screening. “We vragen geen bewijs van goed gedrag, maar we hebben wel een intakegesprek.” Daarin worden vragen gesteld als: wie ben je, wat is je motivatie, en ben je ooit met de politie in aanraking geweest voor een misdrijf?

Geld
De twee projecten ontvangen subsidie van de gemeente. Waaks is in november 2013 begonnen en kreeg 10.000 euro aan subsidiegeld. Een WAS-team krijgt 3.500 euro. Omdat er nu zeven teams actief zijn, betekent dit 24.500 euro aan totale subsidie.

Bron: Dichtbij.nl