Houtbuurt hekelt ‘doofpotmentaliteit’

ZOETERMEER – De politie staakt haar onderzoek naar de geruchtmakende politieactie tijdens Oudejaarsavond 2012 in de Zoetermeerse Houtbuurt. Volgens de politie werken de bewoners onvoldoende mee, maar die spreken die lezing tegen.

Anderhalf jaar na de grootschalige politieactie aan het Bodohout in Zoetermeer staan de gebeurtenissen bij veel Zoetermeerders nog vers op het netvlies, met name bij de zeventien inwoners die volgens eigen zeggen die avond uit het niets werden opgepakt. De bewoners bleken later inderdaad onschuldig en eisten een onderzoek naar het in hun ogen onnodige en buitenproportionele politieoptreden.

De groep diende ook diverse klachten in bij de politie, maar tot verbijstering van de bewoners heeft de politie de behandeling daarvan deze week beëindigd. Volgens de politie werken de bewoners niet mee, maar de betrokkenen spreken dat tegen.

“Wij hebben ons altijd constructief opgesteld, maar er is een grens. Wij laten ons niet misbruiken om wantoestanden te verdoezelen” aldus een van de Zoetermeerders, die uit angst voor represailles anoniem wilt blijven. Volgens de bewoners tonen de recente ontwikkelingen aan dat er binnen het korps een hardnekkige “doofpotmentaliteit” heerst en de bedrijfscultuur zou daardoor zijn verziekt.

De ontstane situatie vormt een nieuw dieptepunt in de nu al jaren voortslepende Houtbuurt-soap en het einde lijkt niet in zicht. Voor de groep inwoners vormen de gebeurtenissen in ieder geval aanleiding om de gemeenteraad opnieuw op te roepen een onderzoek naar het politieoptreden in te stellen. De Zoetermeerders deden dat al eerder, maar een meerderheid van de gemeenteraad gaf toen aan dat verzoek niet te willen inwilligen zolang er procedures bij de politie liepen. Over welke andere mogelijke vervolgstappen de Zoetermeerders nemen willen de inwoners weinig kwijt, maar het ligt voor de hand dat zij opnieuw de Nationale ombudsman (Nom) inschakelen.

Het Comité Houtbuurt in Actie! (CHiA!) laat bij monde van een woordvoerder desgevraagd weten dat de bewoners op hun steun kunnen rekenen. “Elke stap richting openheid juichen wij toe” aldus de woordvoerder. Hij benadrukt dat ook een onderzoek door de Rijksrecherche tot de mogelijkheden behoort. De politie gaf eerder aan niet op de zaak te willen reageren.

Bron: Dichtbij.nl