Houtbuurt teleurgesteld in politiek

ZOETERMEER – Het onnodige politieoptreden dat in de Houtbuurt zou plaatsvinden was de afgelopen maanden volop in het nieuws. De lokale politiek bemoeide zich er mee, maar gaf al snel aan machteloos te staan. Een half jaar na een van de politieacties in deze buurt zoeken wij de bewoners op. Ze blijken vooral teleurgesteld in de Zoetermeerse politiek.

In een lokale bibliotheek spreken we meerdere bewoners uit de Houtbuurt. De kwestie leeft duidelijk nog steeds, want met ruim 22 man is de opkomst hoger dan verwacht. De gebeurtenissen uit 2012 staan nog scherp op het netvlies. In de zomer en met Oud en Nieuw ging het goed mis toen er bij twee politieacties 30 inwoners uit de Houtbuurt werden opgepakt. Volgens de bewoners geheel onterecht, maar de politie blijft volhouden dat de acties gerechtvaardigd waren. Ook de burgemeester verdedigde het optreden en stelde dat zijn zerotolerancebeleid succesvol was. Het gevolg waren dertien aangiften tegen de burgervader. Tot verbazing van de aangevers maakte het Openbaar Ministerie (OM) een week later bekend niet tot vervolging over te zullen gaan en de burgemeester ging vrijuit. De laatste weken zou het rustig zijn in de wijk, maar bewoners en jongeren vrezen dat dit slechts van korte duur is.

De bewoners kijken met gemengde gevoelens terug op de roerige periode in hun buurt. Met name hoe de politiek met de gebeurtenissen omsprong wekt verbazing. De bewoners voelen zich in de steek gelaten. “Als berichten over zinloos politieoptreden naar voren komen, dan is het toch zaak grondig onderzoek te verrichten?” vraagt een van de bewoners zich af. Ze vinden dat de gemeenteraad veel te gemakkelijk haar verantwoordelijkheid tracht te ontlopen. “Onder het mom van lopende klachtenprocedures wordt de kwestie nu vakkundig gedepolitiseerd. Wij als burgers hebben het nakijken” zegt een teleurgestelde man. Ook is er forse kritiek op sommige raadsleden die niet open zouden staan voor mogelijk verwijtbaar gedrag door de politie. De emoties lopen op. “Een raadslid repte zelfs over indianenverhalen. Zo ga je toch niet met bezorgde burgers om?” zegt een duidelijk ontstemde vrouw die bij de groep komt staan. Het wordt duidelijk dat een half jaar na dato de gemoederen niet zijn bedaard.

Toch signaleren de bewoners ook positieve ontwikkelingen. De politieacties zouden onder andere hebben bijgedragen tot zelfreflectie in de buurt. “We merken dat buren die voorheen steevast de politie inschakelden dit nu veel minder doen” aldus een van de bewoners. De politieacties zouden diepe indruk hebben gemaakt in de wijk. Volgens de inwoners begint men te beseffen “welke ernstige gevolgen dit gedrag voor onschuldige medebewoners kan hebben”. Ook zouden bewoners die nergens last van hebben hier gemakkelijker voor uit komen. “Vroeger gaf men klagers onevenredig veel aandacht waardoor een beeld ontstond van een wijk a la Kanaleneiland” vertelt een van de jongere bewoners. “Dat beeld moest worden gecorrigeerd”. De inwoners benadrukken dat de ‘rotte appels’ moeten worden aangepakt en signaleren ook op dit punt verbeteringen. “De buurt lijkt door te krijgen dat anderen structureel voor ellende hebben gezorgd” geven twee dames aan. “Vroeger bleven deze figuren veelal buiten schot, maar daarin lijkt gelukkig verandering te komen” vullen andere bewoners aan.

Van politie of Openbaar Ministerie hebben de inwoners tot op heden niets meer vernomen. De bewoners laten desgevraagd weten het er niet bij te laten zitten. “Wij hebben het zinloze politieoptreden altijd bij de officiële instanties aangekaart en dat zullen we ook blijven doen” aldus een van de bewoners. “Wij hebben alle vertrouwen dat het recht uiteindelijk zal zegevieren” vervolgt een man. Geconfronteerd met het misgelopen gesprek tussen hen en burgemeester Charlie Aptroot reageren de bewoners geïrriteerd. “De burgemeester doet in de media voorkomen alsof wij het gesprek niet wilden, terwijl wij de burgemeester hadden uitgenodigd” vertellen de bewoners. Een gesprek lijkt dan ook definitief van de baan. De inwoners vinden het schandelijk hoe Aptroot met de kwestie is omgesprongen. Vooral zijn reactie op het politieoptreden tijdens de Oudejaarsavond wekt nog steeds veel wrevel. De burgemeester noemde hen toen “bekende overlastveroorzakers” en dertien aangiften volgden. In het belang van het onderzoek willen de bewoners voorlopig niet meer op de bewuste uitspraken reageren.

Wat vooraf ging
Bewoners uit de Houtbuurt doen al langere tijd melding van onnodig en buitensporig politieoptreden. Voorlopig dieptepunt leek de politieactie aan het Morapad in de zomer van 2012. Bij die actie werden tenminste 12 jongeren hardhandig aangehouden en ingesloten. Volgens de bewoners dreigt de situatie te escaleren. Middels een open brief riepen zij de burgemeester daarom op tot een gesprek. Nadat Aptroot aanvankelijk gehoor leek te geven aan de oproep liet hij het gesprek op het laatste moment afketsen. Volgens Aptroot weigerden de bewoners hun naam- en adresgegevens te verstrekken. De bewoners zeggen wel degelijk namen te hebben overhandigd en maakten hun zorgen uiteindelijk schriftelijk kenbaar (zie pagina 1 en pagina 2). Hun inspanningen lijken echter weinig effect te hebben gehad, want ook op Oudejaarsavond werden 17 bewoners opgepakt. Burgemeester Aptroot liet direct weten tevreden te zijn met de politieactie en stelde dat ‘zero tolerance voor bekende overlastveroorzakers werkt’. Dertien inwoners deden vervolgens aangifte tegen de burgemeester. Het OM liet echter vrij snel weten dat er geen sprake zou zijn van ‘strafbare feiten’. De bewoners zijn het met deze conclusie oneens en hebben een verzoek tot herziening ingediend.

Bron: Dichtbij.nl