Niet iedereen blij met Chapeaubeeldje

ZOETERMEER – Dinsdag 11 juni 2013 reikte het Zoetermeerse college van B&W het ‘Chapeaubeeld’ uit aan de ‘Werkgroep Houtbuurt’ voor hun inzet tijdens de jaarwisseling 2012/2013. Niet iedereen uit de Houtbuurt lijkt dat te waarderen.

De jaarwisseling 2012/2013 ging dit jaar niet ongemerkt voorbij. Op oudejaarsavond werd omstreeks 22.15 een groep van 17 bewoners opgepakt. Volgens de politie gebeurde dat wegens het veroorzaken van ‘overlast’. Burgemeester Aptroot stelde dat de actie gerechtvaardigd was en zijn zerotolerancebeleid succesvol. De bewoners geven echter aan onschuldig te zijn. Daardoor ontstond grote commotie. Dertien bewoners deden zelfs aangifte tegen de Zoetermeerse burgemeester. Met het uitreiken van het Chapeaubeeld heeft het gemeentebestuur de woede van een deel van de bewoners uit de Houtbuurt op de hals gehaald. Daarmee lijkt een nieuw hoofdstuk aan de ‘Houtbuurt-soap’ te zijn toegevoegd.

Volgens de bewoners toont de uitreiking aan dat de gemeente zich niets van alle kritiek heeft aangetrokken. “De politieactie is discutabel en de rol die sommige bewoners daarbij hebben gespeeld is eveneens uiterst dubieus” aldus een van de inwoners. Het zou daarom niet passend zijn om nu een prijs uit te reiken. “Er moet eerst duidelijkheid komen over wat er zich die avond precies heeft afgespeeld. Pas daarna kunnen er prijzen worden uitgereikt” menen de bewoners. Volgens de bewoners tast de uitreiking de onpartijdigheid van het college aan en zet het de spanningen in de buurt verder op scherp. “Wie verzint nou zoiets?” vraagt een ontstemde bewoner zich hardop af.

De bewoners laten desgevraagd weten het er niet bij te laten zitten en de uitreiking aan te kaarten bij de gemeenteraad.

Bron: Dichtbij.nl