OM beslist: geen bewijs tegen Houtbuurt

ZOETERMEER – De twaalf bewoners die op 24 augustus 2012 aan het Morapad in Zoetermeer werden aangehouden en ingesloten blijken onschuldig. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte dat afgelopen vrijdag bekend. Volgens het OM is er “onvoldoende bewijs” om tot vervolging over te gaan.

Inwoners uit de Houtbuurt reageren opgelucht op het nieuws. “Het is goed dat het OM daadkracht toont en gewoon zegt waar het op staat” aldus een van de bewoners. Een vrouw vult aan: “Er was lange tijd veel verwarring. Gelukkig is daar nu een einde aan gekomen”. Ook de opgepakte bewoners lijken tevreden met de beslissing van het OM. “Het besluit stemt ons tevreden. Wij zijn onschuldig en het OM bevestigt dit nu” zo valt te lezen in een korte verklaring van de opgepakte bewoners. Volgens de inwoners onderstreept de beslissing van het OM dat er wel degelijk sprake is van “onnodig en buitenproportioneel” politieoptreden in hun buurt. “Is het niet frappant dat volgens de politie alles volgens het boekje verloopt, maar het OM moet concluderen dat bewijs ontbreekt?” vraagt een oudere man met baseballpetje zich hardop af.

Actie ondernemen
De buurt laakt de passieve houding van de Zoetermeerse politiek. “Het wordt tijd dat politici hun ogen openen en eindelijk eens actie ondernemen” aldus de bewoners. De bewoners lieten eerder weten zich in de steek gelaten te voelen door het lokale bestuur. Toen vroeg een van de bewoners zich bijvoorbeeld af: “Als berichten over zinloos politieoptreden naar voren komen, dan is het toch zaak grondig onderzoek te verrichten?”. De buurt vindt dat de gemeenteraad veel te gemakkelijk haar verantwoordelijkheid tracht te ontlopen. De lokale fractie van GroenLinks blijkt zich de zorgen van de Zoetermeerse burgers wel te hebben aangetrokken. Zo was het GroenLinks die als een van de politieke partijen schriftelijke vragen stelde aan het College van Burgemeester en Wethouders omtrent het “hardhandige” politieoptreden. De opgepakte bewoners hebben nadrukkelijk laten weten die “politieke inspanningen” bijzonder te waarderen.

Zinloos
De buurt benadrukt dat met het besluit van het OM “zinloos” politieoptreden niet opeens tot het verleden zal behoren. “Er is een mentaliteitsverandering nodig en die is momenteel ver te zoeken” stelt een jongere bewoner. De inwoners wijzen op de grootschalige politieactie tijdens de oudejaarsavond van 2012. Het is volgens de bewoners het bewijs dat dergelijke politieacties niet op zichzelf staan, maar onderdeel vormen van een reeks ‘incidenten’ waarbij de politie “onnodig en buitenproportioneel” optreedt. Volgens de opgepakte bewoners zijn burgers vaak laks in het melden van dit soort voorvallen. Zij stellen dat “vanwege uiteenlopende redenen zinloos politieoptreden veelal niet wordt aangekaart”. Dat zou “problematisch en gevaarlijk” zijn. De inwoners hopen dat de recente beslissing van het OM “een inspiratiebron” vormt voor andere burgers dat “aankaarten noodzakelijk is en helpt”.

Wat vooraf ging
Bewoners uit de Houtbuurt doen al langere tijd melding van onnodig en buitensporig politieoptreden. Voorlopig dieptepunt leek de politieactie aan het Morapad in de zomer van 2012. Bij die actie werden tenminste twaalf jongeren hardhandig aangehouden en ingesloten. Volgens de bewoners dreigt de situatie te escaleren. Middels een open brief riepen zij de burgemeester daarom op tot een gesprek. Nadat Aptroot aanvankelijk gehoor leek te geven aan die oproep liet hij het gesprek op het laatste moment afketsen. Volgens Aptroot weigerden de bewoners hun naam- en adresgegevens te verstrekken. De bewoners zeggen wel degelijk namen te hebben overhandigd en maakten hun zorgen uiteindelijk schriftelijk kenbaar (zie pagina 1 en pagina 2). Hun inspanningen lijken echter weinig effect te hebben gehad, want ook op de oudejaarsavond van 2012 werden zeventien bewoners opgepakt. Burgemeester Aptroot liet direct weten tevreden te zijn met de politieactie en stelde dat “zero tolerance voor bekende overlastveroorzakers werkt”. Dertien inwoners deden naar aanleiding van die uitlatingen aangifte tegen de burgemeester. Vrijdag 28 juni 2013 maakte het OM bekend dat er geen bewijs is tegen de in de zomer van 2012 opgepakte bewoners. Zij zullen daarom niet worden vervolgd.

Bron: Dichtbij.nl