‘Onbevoegde’ raad wekt wrevel Houtbuurt

ZOETERMEER – De gemeente Zoetermeer stelt wettelijk onbevoegd te zijn om onderzoek te doen naar het politieoptreden in hun stad. Het verzoek dat het Comité Houtbuurt in Actie! (CHiA!) daartoe indiende lijkt daarom niet te worden behandeld. De beslissing is opmerkelijk, want er bestaat geen juridische basis voor deze onbevoegdheid. Bewoners uit de Houtbuurt reageren verbolgen.

Mythe van onbevoegdheid
Drie weken geleden verzochten enkele Zoetermeerders de gemeenteraad om onderzoek te doen naar het politieoptreden in de wijk Rokkeveen. Aanleiding waren twee grootschalige politieacties waarbij in totaal maar liefst 30 inwoners onterecht zouden zijn opgepakt en ingesloten. Hierdoor ontstond de nodige beroering onder bewoners. In een reactie laat de gemeenteraad nu weten dat een onderzoek op grond van artikel 65 van de Politiewet niet tot de bevoegdheid van de raad behoort. Nonsens volgens inwoners. Zij zijn verbijsterd over de wijze waarop de zaak wordt afgehandeld. Volgens de bewoners wordt opnieuw een politiek spel gespeeld. “De Zoetermeerse trukendoos kent helaas geen grenzen” aldus een van hen. Ook online leidt het nieuws tot verontwaardiging. Zo wordt op Twitter gerept over een “mythe van onbevoegdheid” en zou “de lokale democratie definitief failliet” zijn.

Gênante vertoning
Volgens de Zoetermeerders tonen ook deze gebeurtenissen aan dat het gemeentebestuur alles behalve neutraal en onpartijdig handelt. “Vanaf het begin is de buurt door vrijwel de voltallige gemeenteraad niet serieus genomen. Dat is bijzonder als je dat vergelijkt met de toegang die andere belangen tot de raad genieten” aldus een bewoner eerder. Woordvoerder van het CHiA! F. Konijn kan zich de frustratie van de bewoners goed voorstellen. “Bewoners en jongeren worden stelselmatig gecriminaliseerd, terwijl het juist de gemeente is die keer op keer blijk geeft moeite te hebben met Nederlandse wet- en regelgeving” aldus Konijn. Volgens het CHiA! is de ‘Houtbuurt-soap’ inmiddels een gênante vertoning. “Het is nu wel duidelijk dat politici en bestuurders hun verantwoordelijkheid niet willen nemen. Onwelwillendheid is echter iets anders dan onbevoegdheid” aldus Konijn.

Actie ondernemen
Ook professor dr. W.J.M. Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, kan de argumentatie van de gemeente niet volgen. Volgens Voermans staat niet vast dat uit artikel 65 Politiewet onbevoegdheid van de gemeenteraad volgt om politieoptreden nader te onderzoeken. In het kader van de openbare orde geeft de burgemeester leiding aan de politie. Voermans stelt dat die bevoegdheid niet is ontrokken aan politieke controle. Waarom de gemeenteraad zichzelf onbevoegd heeft verklaard is tot op heden een raadsel. De bewoners zijn het vertrouwen in het bestuur inmiddels volledig kwijtgeraakt. “Vanaf het begin hebben wij onze betrokkenheid bij de buurt kenbaar gemaakt en het zinloze politieoptreden bij de officiële instanties aangekaart. Niemand blijkt tot nu toe bereid actie te ondernemen” aldus een strijdvaardige bewoonster. Over eventuele vervolgstappen beraden de bewoners zich momenteel.

Wat vooraf ging
Bewoners uit de Houtbuurt doen al langere tijd melding van onnodig en buitensporig politieoptreden. Voorlopig dieptepunt leek de politieactie aan het Morapad in de zomer van 2012, waarbij twaalf jongeren hardhandig werden aangehouden en ingesloten. Volgens de bewoners dreigt de situatie te escaleren en zij nodigden burgemeester Aptroot daarom uit voor een gesprek. De burgervader liet het gesprek op het laatste moment afketsen en de bewoners maakten hun zorgen schriftelijk kenbaar (zie pagina 1 en pagina 2). Die inspanningen lijken echter weinig succesvol, want ook tijdens de oudejaarsavond van 2012 werden zeventien bewoners preventief opgepakt. De burgemeester liet direct weten tevreden te zijn met de politieactie en stelde dat “zero tolerance voor bekende overlastveroorzakers werkt”. Dertien inwoners deden naar aanleiding van die uitlatingen tevergeefs aangifte tegen de burgemeester en eisten een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen. De gemeenteraad heeft nu laten weten ‘onbevoegd’ te zijn. Daarmee lijkt een onderzoek vooralsnog van de baan.

Bron: Dichtbij.nl