Politiek stil na beslissing OM Houtbuurt

ZOETERMEER – Afgelopen juni meldde het Openbaar Ministerie (OM) dat er geen bewijs is tegen de twaalf Zoetermeerders die op 24 augustus 2012 in Rokkeveen werden opgepakt. De politiek blijft stil en dat is opmerkelijk, aangezien de inwoners uitdrukkelijk een beroep hebben gedaan op lokale politici.

Inwoners teleurgesteld
Een maand later zeggen de opgepakte bewoners vooral teleurgesteld te zijn. Het stilzwijgen verbaast hen echter niets, zo bleek al eerder. “De lobby die er is gevoerd met als doel onze zorgen te marginaliseren is beangstigend” vertelt een van de inwoners. Volgens de Zoetermeerders tonen de gebeurtenissen aan dat de politiek alles behalve neutraal en onpartijdig is. “Vanaf het begin is de buurt door vrijwel de voltallige gemeenteraad niet serieus genomen. Dat is bijzonder als je dat vergelijkt met de toegang die andere belangen tot de raad genieten” aldus een van de bewoners. De inwoners hebben zich met name geërgerd aan de “tunnelvisie” van politici, waardoor zij bij voorbaat als schuldig zouden zijn aangemerkt. “Nagenoeg alle politici stelden op basis van aannames dat de politieactie was gerechtvaardigd, maar wanneer het OM concludeert dat de opgepakte bewoners onschuldig zijn hoor je niemand” vervolgt een ontstemde buurtbewoonster.

Houtbuurt eist onderzoek
Volgens de inwoners is de minimale aandacht het gevolg van “gevestigde belangen”, die een “degelijk onderzoek” naar de gebeurtenissen verhinderen. De bewoners wijzen onder meer op het zogenoemde zerotolerancebeleid van burgemeester Charlie Aptroot dat “koste wat kost moet slagen”. “Wij begrijpen dat iedereen zo zijn politieke stokpaardjes heeft, maar waarom moet dat ten koste van onschuldige burgers?” vragen de twaalf inwoners zich hardop af. De bewoners zijn nog steeds van mening dat grondig onderzoek naar de (toedracht van de) politieactie noodzakelijk is. Er zouden nog teveel onduidelijkheden zijn. Ook na het zomerreces zullen zij de gemeenteraad nogmaals hierop attenderen. “Wij eisen een onderzoek. Blijft de politiek onze zorgen negeren dan zal ook hier de Ombudsman worden ingeschakeld” aldus een van de opgepakte Zoetermeerders. Hij doelt hiermee op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman (NOM) momenteel verricht naar de grootschalige politieactie in de Houtbuurt tijdens de oudejaarsnacht 2012/2013.

Wat vooraf ging
Bewoners uit de Houtbuurt doen al langere tijd melding van onnodig en buitensporig politieoptreden. Voorlopig dieptepunt leek de politieactie aan het Morapad in de zomer van 2012, waarbij twaalf jongeren hardhandig werden aangehouden en ingesloten. Volgens de bewoners dreigt de situatie te escaleren en zij nodigden burgemeester Aptroot daarom uit voor een gesprek. De burgervader liet het gesprek op het laatste moment afketsen en de bewoners maakten hun zorgen schriftelijk kenbaar (zie pagina 1 en pagina 2). Die inspanningen lijken echter weinig succesvol, want ook tijdens de oudejaarsavond van 2012 werden zeventien bewoners preventief opgepakt. De burgemeester liet direct weten tevreden te zijn met de politieactie en stelde dat “zero tolerance voor bekende overlastveroorzakers werkt”. Dertien inwoners deden naar aanleiding van die uitlatingen tevergeefs aangifte tegen de burgemeester. Zij eisen een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen.

Bron: Dichtbij.nl