Raadsdiscussie Houtbuurt duurt voort

ZOETERMEER – De discussie in de Zoetermeerse gemeenteraad over het politieoptreden in de Houtbuurt, eind augustus 2012, duurt voort. Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) en GroenLinks pleiten voor een onafhankelijk onderzoek, maar als het aan burgemeester Charlie Aptroot ligt komt dat onderzoek er niet. ‘Ik zal die opdracht niet geven’, aldus de burgemeester.

Eerste debatronde
Dit bleek tijdens een eerste debatronde die de gemeenteraad naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Houtbuurt organiseerde. Directe aanleiding vormt de hardhandige’arrestatie van twaalf jongeren op het Morapad tijdens de zomer van 2012. Volgens de politie zouden de jongeren zwaar vuurwerk hebben afgestoken, geen identiteitspapieren hebben willen tonen en agenten hebben beledigd en bedreigd. De jongeren zelf zeggen onschuldig te zijn. Ook het Openbaar Ministerie concludeerde dat er onvoldoende bewijs was om tot vervolging over te gaan. Daarop verzochten bewoners en jongeren, verenigd in het Comité Houtbuurt in Actie! (CHiA!), de raad om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het politieoptreden. Volgens de bewoners staat de politieactie niet op zichzelf, maar treedt de politie vaker onnodig en buitenproportioneel op. Zij vrezen dat de situatie dreigt te escaleren. De VVD weerspreekt die suggestie. Volgens fractievoorzitter Marc Rosier is de wijk door het politieoptreden juist veiliger geworden.

Tumultueuze bijeenkomst
Aanvankelijk stelde de raad wettelijke onbevoegd te zijn om een onderzoek in te stellen en een studie leek daarmee van de baan. Hierover ontstond de nodige ophef en dat was voor enkele lokale fracties aanleiding het verzoek alsnog inhoudelijk te behandelen. Die behandeling vond maandag 13 januari 2014 plaats. Volgens raadsleden en bewoners begon de bijeenkomst nogal tumultueus. Zo’n vijftien jongeren waren naar de raadszaal gekomen en spraken kortstondig in. Hun speech werd niet door iedereen gewaardeerd en de commissievoorzitter moest meerdere malen ingrijpen. Daarop verliet de ‘jongerengarde’ de vergadering. Florian Konijn, woordvoerder van het CHiA!, laat weten begrip te hebben voor de actie van de jongeren, maar benadrukt dat het comité ‘in de huidige constellatie’ geen voorstander is van ‘bezoekjes aan het stadhuis’. Hij wijst op enkele berichten op de social media, waarin politici al langere tijd de spot zouden drijven met de bewoners. ‘Wij hebben de jongeren geadviseerd thuis te blijven. Dit zat er aan te komen’, aldus Konijn.

Vervolgdebat
Nadat de jongeren de raadszaal hadden verlaten kon de vergadering worden voortgezet. Tijdens de zitting bleek dat de raad meer tijd en informatie nodig had om het politieoptreden te kunnen beoordelen. Vooral GroenLinks, Lijst Hilbrand Nawijn (LHN), PvdA en SP balen dat er nog steeds geen uitsluitsel is over het verzoek dat het CHiA! eerder indiende. ‘Wat ik belangrijk vind is dat er duidelijkheid komt en dat wij fatsoenlijk reageren naar een groep burgers’, aldus Amieta Matabadal (PvdA). Er zal daarom een vervolgdebat worden georganiseerd. Wanneer dat debat plaatsvindt is onbekend. Voor VVD en Zó! Zoetermeer is een nieuwe discussie overbodig. Zij hebben aangegeven de burgemeester en politie op basis van de beschikbare informatie te steunen. Voor LHN en GroenLinks zijn er echter te veel onduidelijkheden. Zij pleiten daarom voor een onderzoek door een deskundige. ‘De bevoegdheden van de politie moeten ook worden gecontroleerd. Wij zijn hier niet bij Poetin in Rusland, maar in Nederland’, aldus Hilbrand Nawijn (LHN).

Onderzoek
Of een onderzoek er uiteindelijk komt blijft onduidelijk. Als het aan burgemeester Aptroot ligt is een onafhankelijke beoordeling vooralsnog niet aan de orde. ‘Als iets onder de rechter is, dan moet de politiek zich er buiten houden’, vindt Aptroot. Hij doelt daarmee op klachten van bewoners die niet zouden zijn afgehandeld. De inwoners hekelen de opstelling van de burgemeester. Zij wijzen op enkele uitlatingen die Aptroot eerder deed. ‘Juist op het dossier augustus 2012 stelde de burgemeester gerechtelijke vrijspraken ter discussie’, vertelt een geïrriteerde bewoner. Ook Konijn kan zich in die kritiek vinden. ‘De burgemeester heeft onschuldige bewoners publiekelijk neergezet als notoire raddraaiers en hen naderhand waarschuwingsbrieven uitgereikt. Daarbij is geen rekening gehouden met eventuele procedures”, aldus Konijn. Volgens de inwoners illustreert het eens te meer dat de lokale politiek ‘met twee maten meet’. Zij hopen dat de gemeenteraad een onderzoek zal afdwingen. De burgemeester lijkt echter onverbiddelijk. ‘Een klacht tegen de politie is ook indirect een klacht tegen mij. Ik als burgemeester ga geen opdracht geven voor een onderzoek’, aldus Aptroot.

Wat vooraf ging
Inwoners uit de Zoetermeerse Houtbuurt doen al langere tijd melding van onnodig en buitensporig politieoptreden in hun woonwijk. In 2012 escaleerde dit en werden bij twee grootschalige politieacties maar liefst 30 bewoners opgepakt en ingesloten. Volgens bewoners uit de Houtbuurt geheel onterecht. Zij stellen dat zij door politie en gemeente doelbewust worden gecriminaliseerd en voelen zich in de steek gelaten door bestuur en politiek. Vooral burgemeester Aptroot moet het met zijn zero tolerance beleid ontgelden. Dertien bewoners deden aangiften tegen de burgemeester en het Comité Houtbuurt in Actie! eiste dat de gemeenteraad een onafhankelijk onderzoek zou instellen naar de gebeurtenissen. De raad liet aanvankelijk weten onbevoegd te zijn en een onderzoek leek van de baan. Deze week sprak de gemeenteraad op initiatief van GroenLinks, LHN, PvdA en SP toch inhoudelijk over de kwestie. Tijdens het debat bleek dat de raad meer tijd en informatie nodig heeft om het politieoptreden in Rokkeveen te kunnen beoordelen.

Update 20 januari 2014
Naar aanleiding van wat onduidelijkheid over wat burgemeester Charlie Aptroot precies heeft gezegd verwijzen wij naar het TV West Nieuws van dinsdag 14 januari 2014. Deze uitzending is hier terug te bekijken: http://www.omroepwest.nl/node/148017/overlay . Vanaf minuut 3:02 is de burgemeester aan het woord. Daarin vertelt de burgemeester waarom wat hem betreft een onderzoek niet aan de orde is.

Bron: Dichtbij.nl