Speculatie over onderzoek Houtbuurt voorbarig

ZOETERMEER – Volgens het ComitĂ© Houtbuurt in Actie! (CHiA!) is de gemeente ‘voorbarig’ met haar conclusie dat Zoetermeer geen onderzoek zal instellen naar de diverse politieoptredens in de Rokkeveense Houtbuurt. Het ChiA! zou namelijk nog geen verzoek tot onderzoek hebben ingediend. Bovendien is de gemeenteraad met zomerreces.

Tegenover Streekblad Zoetermeer gaf de gemeente aan dat ze geen onderzoek kan doen naar het optreden van de politie. Ook tegenover Dichtbij laat de gemeente weten dat de raad politieoptredens niet kan onderzoeken. ‘Het is namelijk de Inspectie Veiligheid en Justitie, die het toezicht op de taakuitvoering van de politie uitoefent’, laat een woordvoerder weten. ‘Dit bepaalt de Politiewet 2012. Artikel 65, eerste lid onder a bepaalt dat de Inspectie Veiligheid en Justitie (bedoeld in artikel 57 van de Wet veiligheidsregio’s) met het oog op een goede taakuitvoering door de politie belast is met het houden van toezicht op de taakuitvoering. ‘

Voorbarig
Volgens een woordvoerder van het ChiA! is die conclusie echter erg voorbarig. ‘Het geeft wel weer de bereidwilligheid van de gemeente aan. We hebben nog niet eens een verzoek tot onderzoek ingediend. Dat doen we vanaf 1 september als het zomerreces voorbij is. De raad kan het dan bespreken. Het is daarom onmogelijk dat de gemeenteraad, dan wel het college, reeds een besluit heeft genomen. We gaan er dan ook vanuit dat de uitspraak van de gemeente een misverstand is.’

Serieus nemen
Mocht de gemeenteraad het verzoek tot onderzoek afwijzen dan zal het ChiA! naar eigen zeggen ander wegen zoeken om een onderzoek af te dwingen. ‘We gaan er echter vanuit dat ze het op zijn minst bespreken in de raad. Dan laten ze in ieder geval blijken dat ze ons serieus nemen. Dat is in het verleden namelijk nog niet gebeurd.’

Het ChiA! kondigde in juli aan dat ze er bij de gemeenteraad op aan willen dringen dat er een onderzoek komt naar het politieoptreden aan het Morapad in augustus en tijdens de jaarwisseling.

Bron: Dichtbij.nl