Verbijstering Houtbuurt over politieoptreden

ZOETERMEER – Bewoners uit Rokkeveen zeggen onthutst te zijn over het politieoptreden rondom de jaarwisseling. Vooral de hardhandige aanhouding van een groep bewoners op het Bodohout leidt tot verontwaardiging. De politieactie heeft de spanningen in de Zoetermeerse wijk verder doen toenemen.

In een verklaring laat de politie weten dat omstreeks 22.15 uur een groep jongeren op het Bodohout ‘overlast veroorzaakte’. De politie zou daarom 17 aanhoudingen hebben verricht en om onrust te voorkomen liet de politie uiteindelijk twaalf personen oud en nieuw in een politiecel vieren. Volgens enkele ooggetuigen is het relaas van de politie onjuist. Zij stellen dat tenminste 22 bewoners zijn opgepakt en dat er geen sprake was van overlast. De bewoners benadrukken het ‘onnodige en buitenproportionele’ karakter van de politieactie. “Er werd met oud en nieuw vuurwerk afgestoken. Dat is toch niet verboden?” vraagt een van de bewoners zich af. De groep laat desgevraagd weten dat er slechts legaal vuurwerk aanwezig was. De politie stelde de bewoners desondanks met een bekeuring voor ‘het verstoren van de openbare orde’ pas in de loop van de volgende middag op vrije voeten.

Zero tolerance
Burgemeester Aptroot liet weten tevreden te zijn met de aanpak van de politie. Volgens de burgemeester heeft het politieoptreden ertoe bijgedragen dat ongeregeldheden in de rest van Zoetermeer uitbleven. “Zero tolerance voor bekende overlastveroorzakers werkt” aldus de burgemeester. De burgemeester lijkt hiermee de woede van een groot deel van de bewoners over zich te hebben afgeroepen. “Niemand van de opgepakte groep is een overlastveroorzaker”, vertelt een verbaasde bewoner. Waarom de burgemeester de groep dan toch als overlastgevers bestempeld is ook voor hen een raadsel. Saillant detail is dat ook rolmodellen van de gemeente zich onder de opgepakte groep bewoners bevonden. De bewoners fungeerden bij eventuele overlast als ‘eerste aanspreekpunt’ voor politie en gemeente. Toch werden de rolmodellen die avond niet benaderd.

Volgens de groep worden zij door politie en gemeente doelbewust gecriminaliseerd. De bewoners zeggen zich in de steek gelaten te voelen door bestuur en politiek. Vooral de nieuwe burgemeester moet het ontgelden. “De buurt heeft zich richting Aptroot altijd constructief opgesteld. Toch krijgen we op deze manier de rekening gepresenteerd” aldus een teleurgestelde bewoner. Volgens de bewoners is de politieactie op oudejaarsavond het directe gevolg van het aankaarten van het onnodige en buitensporige politieoptreden in de Houtbuurt. De bewoners hopen dat de politiek nu echt actie onderneemt. “De schrik zit er goed in. Het is nu het moment voor actie”.

Wat vooraf ging
Bewoners uit de Houtbuurt doen al langere tijd melding van onnodig en buitensporig politieoptreden in hun woonwijk. Voorlopig dieptepunt leek de grootschalige politieactie aan het Morapad in de zomer van 2012. Bij die actie werden tenminste 12 jongeren hardhandig aangehouden en ingesloten. Volgens de bewoners is de situatie dermate ernstig dat de situatie dreigt te escaleren. Middels een open brief riepen zij de burgemeester daarom op om met hen in gesprek te gaan. Nadat Aptroot aanvankelijk gehoor leek te geven aan de oproep liet hij het gesprek op het laatste moment afketsen. Volgens de burgemeester weigerden de bewoners hun naam- en adresgegevens te verstrekken waardoor het onduidelijk zou zijn met wie hij in gesprek zou gaan. De bewoners ontkennen deze lezing. Volgens hen waren er wel degelijk namen overhandigd. De bewoners maakten hun zorgen uiteindelijk schriftelijk bij de burgemeester kenbaar. De inspanningen van de bewoners lijken echter weinig effect te hebben gehad.

Bron: Dichtbij.nl